Lag/organisasjon
Kontaktperson
Kontaktinfo
Agder Motorhistoriske klubb
Bjørnevatn Løypelag Karl Sigurd Fredriksen 901 96 663, Pb. 21, 4746 Valle
Broderheimen bedehus
 
Fjellblomen
 
Fjellro grendelag
 
Folkeakademiet i Valle
Berit Junge Henriksen
Garane grendelag
 
Gutteklubben
 
Homme og Tveitebø Grendelag
 
Hylestad bedehuslag Tora Bjørg Haugum Skagevegen 59, 4748 Rysstad
Hylestad og Valle revylag
 
Hylestad Snøscooterklubb
Rune Andre Andersen hylestadsk@outlook.com
Hylestad Pistolklubb
909 55 051/908 32 618
Hylestad bedehuslag
 
Hylestad Bygdekvinnelag
 
Oveinang grendelag
Svein Forsell
Tlf. 959 22 441 (for leige av grendehuset)
Rysstad Grendelag Merete Austad

merete.austad@gmail.com

Sauesjå Valle   sauesjaavalle@gmail.com
Setesdal Spelemannslag
915 75 925
Treungen grendelag
 
Valle allidrett
 
Valle Bygdekvinnelag
Eli H. Andersen
993 50 016
Valle gathering
Terje Smith Homme
Valle Hagelag
 
Valle og Bykle kunstlag Grethe Swahn swahngrete@gmail.com
Valle og Hylestad helselag
Ingebjørg S. Austenå
 
Valle og Hylestad skyttarlag
99 57 91 41 
Valle og Hylestad sokneråd
911 48 355
Valle og Hylestad sundagsskule
 
Valle IL
Ola Aarsland
Valle Jakt- og Fiskelag
 
Valle jordbruksklubb
 
Valle motorsportklubb
 
 
Valle mållag
Valle pensjonistforeining
 
Valle radio
Valle rideklubb
Facebook
Valle sau og geit