Som barnehagestyrar i Valle kommune vil du ha ansvar for to barnehagar med ein avstand på ca. 12 km mellom seg:

  • Hylestad barnehage ligg på Nomeland i Hylestad og har ei storbarn- og ei småbarnavdeling med til saman 8 tilsette
  • Valle barnehage er lokalisert i skuleområdet i Valle og har ei storbarn- og to småbarnavdelingar med til saman 11 tilsette

Vi ser fram til å møte deg!

 

Fullstendig annonse finn du HER