Det er ledig stilling som leder av forebyggende avdeling. Fast stilling i 100 % som inngår i 4-delt overordnet vakt (innsatsleder brann med hjemmevaktordning), har bæreplikt på mobiltelefon / varslingssystem og som rapporterer til brannsjef.
Vi er en liten stab og det forventes at alle bidrar innen administrasjon, forebyggende og beredskap. Som avdelingsleder vil du være viktig bidragsyter for videreutvikling av selskapet. Vi må ha en fleksibel lagspiller som bidrar til å gjøre oss alle og selskapet bedre.

SETESDAL BRANNVESEN er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjeneste i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Vi er ca. 8.500 innbyggere og er bemannet med 6 heltid- (brannsjef, avd.leder forebyggende, avd.leder beredskap, feierformann, to feiere) og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Administrasjonen er på Evje brannstasjon

Lenke til stillinga