Ledige stillinga i Valle kommune skal søkas på gjennom rekrutteringsløysninga Webcruiter. Lenkje til denne løysninga finn du i den enkelte stillingsannonse. Valle kommune behandlar kun elektroniske søknadar sendt frå denne løysninga, og vi har dessverre ikkje mogligheit til å ta i mot opne jobbsøknadar/CVer.

Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500. Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men da må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før søkjarlista blir ferdigstilt.

Personvernerklæring ved søknad om jobb I Valle kommune

150% vikariat som helsefagarbeidar/assistent ledig frå dd - søknadsfrist 21.07.2021

ANNONSE

Vi har ledig følgjande stillinger i habilitering:

Vikariat helsefagarbeidar100 % frå d.d til 15 august 2022
Vikariat helsefagarbeidar 50 % frå d.d til 1 september 2022 


Ved interne endringar i personalgruppa kan andre stillingstorleiker bli ledig

Tilkallingsvikar og sommarvikar som kjøkkenassistent på Valle bygdeheim

Valle bygdeheim treng tilkallingsvikar og sommarvikar som kjøkkenassistent på bygdeheimen. Tilkallingsvikar gjennom heile året og sommarvikar for juni, juli og august.

Er dette noko for deg så må du ta kontakt med pleie og omsorgsleiar Solveig Kyrvestad på telefon: 912 47 155, eller e-post: solveig.kyrvestad@valle.kommune.no

 

Personleg assistent - søknadsfrist SNARAST

Vi søker assistent til ei hyggeleg dame som har behov for bistand og personleg hjelp i kvardagen. Arbeidet vil vere i helger og ved tilkalling, og vi vil tilsette fortløpande. Vi søker deg som ikkje er redd for ei utfordring eller å ta i eit tak. Du vil gå inn i eit team med 4 polsktalande assistentar. Arbeidsstad er brukarens heim, og den som tilsettast kjem tett på brukarens familieliv.

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) er ein alternativ måte å organisere ordinære tenester for brukarar som har behov for praktisk bistand og personleg hjelp i kvardagen. BPA yter service og assistanse til brukaren på ein slik måte at den enkelte kan leve det livet ho/han ynskjer.

ANNONSE

Tilkallingsvikar i Valle og Hylestad barnehage

Valle og Hylestad barnehage har behov for tilkallingsvikarar.

Er dette av interesse kontakt:

Leiar i Hylestad og Valle barnehage - Stine Haugeland

Tlf: 986 67 143

Tilkallingsvikar i pleie og omsorg

Pleie og omsorg har behov for tilkallingsvikarar som heimehjelp, men også andre stillingar kan verte aktuelle.

Kandidatar med helsefagleg utdanning eller i utdanningsløp til helsefagleg utdanning vert prioritert.

 

Er dette av interesse kontakt:

Leiar pleie og omsorg - Solveig B. Kyrvestad

Tlf: 912 47 155