Ledige stillinga i Valle kommune skal søkas på gjennom rekrutteringsløysninga Webcruiter. Lenkje til denne løysninga finn du i den enkelte stillingsannonse. Valle kommune behandlar kun elektroniske søknadar sendt frå denne løysninga, og vi har dessverre ikkje mogligheit til å ta i mot opne jobbsøknadar/CVer.

Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500. Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men da må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før søkjarlista blir ferdigstilt.

Personvernerklæring ved søknad om jobb I Valle kommune

Tilkallingsvikar i Valle og Hylestad barnehage

Valle og Hylestad barnehage har behov for tilkallingsvikarar.

Er dette av interesse kontakt:

Leiar i Hylestad og Valle barnehage - Stine Haugeland

Tlf: 986 67 143

Tilkallingsvikar i pleie og omsorg

Pleie og omsorg har behov for tilkallingsvikarar som heimehjelp, men også andre stillingar kan verte aktuelle.

Kandidatar med helsefagleg utdanning eller i utdanningsløp til helsefagleg utdanning vert prioritert.

 

Er dette av interesse kontakt:

Leiar pleie og omsorg - Solveig B. Kyrvestad

Tlf: 912 47 155