Valle kommune har ledig 100% vikariat som kommuneveterinær. Stillinga er ledig frå 01.01.2022 - 
Dyrehelsepersonellova § 3 a seier at kommunane skal sørge for tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell.

Kommunane har ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Søknadsfrist 27.12.2021

ANNONSE

 

Vår kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr har sagt opp stillinga si då ho har fått jobb som kommunedirektør i Sirdal kommune. Aud Sunniva sluttar hjå oss 31.12.2021. Vi er difor på jakt etter ny kommunedirektør. Søknadsfrist 15.12.2021

Vi har bistand frå Skagerak Consulting i rekrutteringsprosessen.

 

Stillinga er no publisert på Finn.no og du finn den HER