Krav til stillingene

Det er mange som kan bli brannkonstabel. Mangfold blant brannkonstablene gjør brannvesenet bedre rustet til alle de uforutsette oppgavene vi møter. Følgende krav er det likevel til stillingene:

  • Bosted eller arbeidssted med oppmøtemulighet på brannstasjon innen ca. 10 minutter.
  • Godkjenning fra hovedarbeidsgiver til å være deltids- brannkonstabel.
  • Vilje til nødvendig opplæring, kurs og utdanning.
  • God samarbeidsevne og fleksibilitet.
  • Beherske Norsk skriftlig og muntlig.
  • Alminnelig god form.
  • Førerkort klasse B.

Ønskelig for stillingene

  • Førerkort klasse C, BE, Kode 160.
  • Brannfaglig bakgrunn, røykdykker, førstehjelpskompetanse og lignende
Setesdal Brannvesen IKS ønsker et mangfold som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Det samme gjelder for deg med flerkulturell bakgrunn.

Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test (fint overkommelig for de som er i grei form). Det må påregnes legesjekk for røykdykkere slik at vi kan utdanne deg til det. Den som tiltrer stillingen må framlegge tilfredsstillende politiattest. Ellers gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

Vi tar forbehold om endring i stillingsinnhold, stillingsbetegnelse og framtidig organisering.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene kan rettes til: Brannsjef Mikael S. Kristiansen (Mob: 911 18 991)

Søknad med CV

Søknad med CV sendes innen 31. mars 2020 på epost til mikael.kristiansen@sb-iks.no, eller leveres/ sendes; brannsjef, Setesdal brannvesen IKS, Verksvegen 48, 4735 Evje.

 

Sjekk ut informasjon om oss på: