For skuleåret 2021-2022 vil det bli ledige vikariat ved Valle skule. Fullstendig oversikt over behovet er pr.d.d. ikkje klart. Det kan bli ledige stillingar innafor alle fagområder på både barne og ungdomstrinnet, vaksenopplæringa og som fagleiar. Dei fleste av vikariata vil gjelde for heile året.
 
Skulen startar med tilsetting i slutten av mars, men prosessen kan pågå fram til skulestart. Kompetansen og behovet vil sjåast i samanheng med skulen si øvrige bemanning.

 

Annonsa og skjema finn du HER