Alle har rett til å vere knytt til ein fast, namngjeven allmennpraktiserande lege. Fastlegen skal vere tilgjengeleg for pasientane sine og skal prioritere desse framfor personar som ikkje står på lista til legen. Du kan sjølv velje kva for ein lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommune enn den du bur i.

På legekontoret i Valle finn du Lis1-lege Henrik Lie Fridheim, fastlege Siri Haugetveit og spesialist i allmennmedisin Hallvard Mosdøl.

Besøksadresse:
Helsehuset, Valle
Kjellebergsvegen 3
4747 Valle
Telefon: 37 93 75 40

 

Opningstider:
Måndag-fredag: kl. 08.00-15.00

Telefontid:
Alle dager kl. 08.00-12.00 og kl. 13.00-15.00 unntatt tysdag telefontid frå kl. 08.00-12.00 og kl. 13.30- 15.00.

 

LEGEVAKT: 116 117.
For meir informasjon og bestilling av legetime på nett: klikk
 HER

Etter stengetid på legekontoret og påskedagene skal du ringe  legevakta  116117 eller  ved ø.hjelp  113