Byggesaker vil bli starta å handsame veke 33
Landbrukssaker og motorferdsel veke 32
Oppmåling og delingssaker veke 33