Livslyst etter kreft

Kreftkoordinatorer i flere samarbeidende kommuner inviterer nå til kurset «Livslyst når det røyner på». Kreft er mer enn en fysisk sykdom, og for mange er det tøft å gå videre med livet etter behandling.

Kurset er et samarbeid mellom Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Søgne og Songdalen, Evje og Hornnes og øvre Setesdal.

Kreftkoordinator i Kristiansand kommune, Reidun Berge Abelsæth, sier kurset skal hjelpe kreftpasienter til å gå videre i livet enten pasienten er kreftfri eller må lære å leve med kreften.

- Det er mange som opplever at det ikke bare er å ta opp igjen tråden fra tiden før man ble syk. Mye har skjedd i livet både til den som har hatt kreft og de pårørende. Alle kreftsykdommer er forskjellig, sier Abelsæth.

- Vi opplever det svært positivt å jobbe sammen om dette, sier Reidun Berge Abelsæth om samarbeidet med flere andre kommuner på Agder.

Påmelding:

468 29 653 eller kreftkoordinator@kristiansand.kommune.no

All påmelding håndteres av kreftkoordinator i Kristiansand

Kurset koster 200 kroner per person. Målgruppen er pasienter som har eller har hatt kreft, eventuelt sammen med pårørende.

Påmeldingsfrist er tirsdag 29. oktober. Sted er Kreftforeningens lokaler i Kristiansand i Dronningensgate 2A andre etasje.Første samling er mandag 4.november. Kurset går fra klokka 12.00 – 15.00 over de fire mandagene i november: 4., 11., 18. og 25. november.

Abelsæth sier mange opplever en form for usikkerhet rundt hvordan livet skal gå videre, og de har mange tanker om hvordan de skal komme seg tilbake til en så normal tilværelse som mulig.

Kreftkoordinatorene vil se mennesket bak diagnosen, og de vil se menneskene som står rundt den kreftrammede. Det er Kreftforeningen som har utviklet kurset for å gi en hjelp til både kreftrammede og deres pårørende.

- Deltakerne får hjelp til å rydde opp i det kaoset mange opplever, og de får råd om hvordan de skal kunne vende tilbake til hverdagen. Det handler rett og slett om økt livskvalitet, få lyst på livet igjen, sier Abelsæth.

Formålet med kurset

Deltakeren skal få:

  • Praktiske tips og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen
  • Større kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser
  • Økt kunnskap om hvordan tanker innvirker på måter vi opplever livet, særlig når det røyner på
  • Mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter med andre i sammenlignbar situasjon

 

Kreftkoordinators oppgaver

Kreftkoordinatoren er ansatt i kommunen. Oppgavene til kreftkoordinator er blant annet:

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager med flere
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende

Kontakt for media

Reidun Berge Abelsæth

Kreftkoordinator Kristiansand kommune

468 29 653