Grunna eit mogleg kabelbrot i samband med anleggsverksemd i området Brokkestøylen, har det maangla ein del ljos i ljosløypa. Dette er no fiksa.