Alzheimerdagen er ei verdsomspennande markering av Alzheimer sjukdom. Dagen vart stifta den 21 september 1994 i Edinburgh av den internasjonale Alzheimerforeninga og Verdens helseorganisasjon.


Sjukdomen sjåast over heile verda og berører oss alle. Me velger å markere dagen på Sæbyggjen med å ha hukommelsesteamet v/Gerd Torhild Helle Aakhus og Signe Telhaug tilgjengelige på Sæbyggjen for ein god prat og informasjon om temaet.


Dei vil også kunne informere om arbeidet som vert gjort i kommunen med oppfølging av personar med kognitiv svikt og pårørande.

Biblioteksjefen vil vere til stades og ha tilgjengelig faglitteratur og skjønnlitteratur som omhandler temaet.

Vel møtt!