Bykle kommune er ikkje orientert om smittetilfellet som FVN i dag omtaler. Dette er då mest sannsynleg grunna at den smitta er folkeregistrert i Bykle, men ikkje oppheld seg her. Det er ingen smitte hos innbyggarar i Bykle pr i dag.