Teknisk avdeling melder om at kantslåtten er igong.

Det er Helge Homme, som på vegne av Hovden Hytteservice, utfører dette for Valle kommune slik som han har gjort det i mange, mange år.

Ein vil be om at provisorske gjerder langs kommunal veg vert tekje ned. Der gjerda står vert det ikkje slegje