Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Melding om vedteke plan, detaljregulering bibliotek

Publisert , Oppdatert 20. oktober 2020
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Bibliotek_400

Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for nytt bibliotek på den gamle banktomta i Valle sentrum» planID 201604.

Planen legg til rette for at det kan byggast nytt fleirbruksbygg bibliotek på den gamle banktomta i Valle.

Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune og i planinnsyn

Vedtaket kan påklagast til Valle kommune. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen vetaket vart kunngjort, eller brevet kom fram til påført adressat. Det er nok  at klaga er postlagt innafor denne fristen.

Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket. Oppgjev kva for eitt  vedtak det vert klaga på, gjerne med saksnummer, den eller dei endringar De ynskjer, og grunnen til at De meiner klaga må takast til fylgje.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker