Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Melding om vedteke plan, detaljregulering Kvævelii

Publisert , Oppdatert 20. oktober 2020
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for Kvævelii - gbnr 63/20» planID 201602.

Planen legg til rette for at det kan byggast 10 lågstandard fritidsbustader ved Gaukåsen, med tilhøyrande avkjørsle, parkering og åtkomst.

Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune
 og i planinnsyn

Vedtaket kan påklagast til Valle kommune. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen vetaket vart kunngjort, eller brevet kom fram til påført adressat.
Det er nok  at klaga er postlagt innafor denne fristen.

Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket. Oppgjev kva for eitt  vedtak det vert klaga på, gjerne med saksnummer, den eller dei endringar De ynskjer, og grunnen til at De meiner klaga må takast til fylgje.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker