Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...

Miljøteamet

Miljøteamet er eit lavterskeltilbod for alle elevar og føresette på skulen. Miljøteamet gir rettleiing og råd i saker der ein er bekymra for eit barn eller ein ungdom med samansette utfordringar.

Fokus til Miljøteamet er å gje naudsynt hjelp så tidleg som mogeleg og saman med barne, foreldra og læraren  kome fram til tilfredstillande løysingar.

Miljøteamet består av helsesjukepleiar, kommunpsykolog, rådgjevar skule, PP Tenesten og rektor.

Kontakt og samtykke

Saker kan meldast opp munnleg eller skriftleg til kontaktlærar, fagleiar, helsesjukepleiar eller rektor. Skal Miljøteamet diskutere saka må føresette ha gitt samtykke til det Dokumenta i saken skal arkiverast i elevmappa  og er tilgjengeleg for partar i saka i tråd med forvalningslova §§18-19

Skjema for henvisning til Miljøteam

Samtykkeerklæring 

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
Publisert