Alle elevane vil arbeide med temaet på ulike måtar på dei ulike trinna. Kanskje nokre eit orange strikketøy med seg heim? Då kan du vere med på strikkedugnaden for Kirkens Bymisjon og gje eit skjerf til dei som treng det. Skulen nyttar nettressursen Salaby og tema som er lagt trinnvis ihht TV aksjonen.

Tema elevena vi diskutere og reflektere over er:

  • - Å vere ny
  • - Å føles seg annleis
  • - Å vere utanfor
  • - Å ikkje ha råd
  • - Å bli mobba

I tillegg øver skulen inn songen "TIL DEG"

Torsdag 18 oktober arrangerar Valle skule og vaksenopplæring Sponsorløp på Valle stadion kl 16.30-19.00

Program:

  • Åpning kl 16:00 v/Kirkens Bymisjon
  • Sponsorløp, alle elevar kl 16.15-17:00
  • Sal av kaker, brus og kaffe
  • Bli`med dansen mm som avslutning

Avslutning ca kl 17.30- 18:00 slik at alle som vil vidare på kino får høve til det.

Kvar elev får ein kontrakt med seg der foreldre, familie og venar kan sponse eit ørebeløp pr km/runde eller meter.

Matsal til inntekt for TV aksjonen.

Alle innbetalingar/støtte skal inn på Valle skule si side til innsamlinga: SPLEIS:NO

Det kan bli endringar i programmet.