Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

MinEigedom/e-Torg

MinEigedom er ein portal der du loggar på med Bank-id. Du får innsyn i relevant informasjon som kommunen har om din(e) eigedom(ar). Løysinga gir mellom anna informasjon om eigedomen, kart, bygningar med bygningsnummer, kommunale gebyr, vann- og avløp, renovasjon, vassmålar og feiing. Det er også tilgang til sak sdokument frå det historiske arkivet (før 2015). Data hentast frå Grunnboka, Matrikkelen og Valle kommune sine eigne system.

e-Torg er kommunens eigne døgnopne nettbutikk der ein kan kjøpe mellom anna • grunnkart, arealplaner, ortofoto-fyfoto, 3D-modell, • Meglarpakke, • Nabovarsling (eigarliste med skjema for nabovarsling) eller eNoabovarsel, • Situasjonskartpakke for byggesak.

 

e-Torg og MinEigedom er tilgjengelege heile døgnet på alle digitale plattformer og du er ikkje avhengig av kommunehuset sine opningstider.