Midt-Agder Friluftsråd har utarbeida ein moglegheitsstudie for utvikling av fritidsmoglegheiter langs Otra frå Kildeområda til Bykle til utløpet i Kristiansandsfjorden. Målsettinga har vore å kartlegge både eksisterande friluftsmoglegheiter og tiltak, og nye moglegheiter for tilrettelegging for friluft. Moglegheitene er mange og famnar breidt. Otra er eit eldorado for friluftsliv. Prosjektet er eit samarbeid med kommunane langs Otra og tek utgangspunkt i eit breidt spekter av friluftsaktivitetar og moglegheiter. Prosjeket er presentert i eiga bok som du kan laste ned.

OTRA MOGLEGHEITSSTUDIE BOK 2020

OTRA KART

Heimesida til Midt-Agder Friluftsråd