Hovudmålet er at barn skal få eit aktivt og positivt forhold til levande musikk. Syng for og med barnet ditt - vi håpar å sjå mange babyar i kulturskolen i januar 2016! Samlingane vil gå føre seg på Valle helsestasjon, truleg onsdagar kl 1130. Deltakaravgift: kr 400 pr pers. pr semester.

Spørsmål? Kontakt lærar Anna van Driel, tlf. 945 02 468, alycija@hotmail.com.