Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. juli:

Auka tilgang på koronavaksiner i veke 30 og 31.

Nabovarsel

Nabovarsel dibk

Her finn du informasjon om varsling av naboar om eit byggjetiltak.

 

Nabovarsel e-torg 

Ved bruk av denne digitale løysninga kan du enkelt utarbeide eit nabovarsel til bruk i din byggjesøknad. eNabovarsel er eit elektronisk nabovarsel som sendast til naboane via Altinn. Ansvarleg søkjar vil få eventuelle merknader i sin innboks hjå Altinn.

 

Utfylt skjema for nabovarsel

Utfylt skjema for nabovarsling til bruk i ein byggjesøknad. Tenesta vel ut naboeigedomar, og du kan sjølv leggje til eller trekkje i frå eigarar. Husk å få med alle som bør varslast. Leveranse inneheld ferdig utfylt skjema for nabovarsel, opplysningar gjeve i nabovarslet og kvittering for nabovarsel.