Valle kommune kan hjelpe til med utfylling av søknad om støtte frå næringsfondet. Har du tankar om næringsverksemd i Valle kommune voner vi du tek kontakt med oss.

Vi har kontorplassar til leige og næringsareal på industriområdet på Rysstadmo. 

Kommunen har eige kommunalt næringsfond. Vedtekter og retningsliner for bruk av fondet finn du under.

Det er to søknadsfristar i året, 15. mars og 15. september

Søknadane skal sendast inn via portalen Regionalforvaltning, klikk her.
Søknader som kjem direkte vert sendt i retur.