Statens naturskadeordning

Det er to hovudreglar som avgjer om du kan søke om erstatning:

  1. Skaden må direkte skyldas ei naturulykke:
  • Flom
  • Storm/stormflo
  • Skred
  • Anna naturulykke
  1. Skadeobjektet kan ikkje forsikrast gjennom vanleg forsikring
  • Statens naturskadeordning dekkjer alt som ikkje kan forsikrast gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjer om du kan søke erstatning vert difor om objektet kunne vore forsikra, ikkje om det faktisk var forsikra.

Søknader vert sendt til Landbruksdirektoratet.
Les meir her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/