Agder politidistrikt ønskjer å informere om at Agder politidistrikt no går bort fra nemninga lensmann og lensmannskontor til fordel for dei kjønnsnøytrale nemningane politistasjonssjef og politistasjon. Lensmannsdistrikt heiter no politistasjonsdistrikt.

Dette skjer etter at Stortinget i april bestemte at tittelen "lensmann" skal erstattast med ein kjønnsnøytral tittel. Politimester Kjerstin Askholt har bestemt at endringen no trer i kraft i Agder politidistrikt.

Omlegginga betyr i praksis følgjande:

  • Lensmann er no politistasjonssjef
  • Lensmannskontor er no politistasjon
  • Lensmannsdistrikt er no politistasjonsdistrikt

 

Nytt namn tenetestad


Nytt navn tenesteeining

Bygland, Evje og Hornnes politistasjon

Setesdal politistasjonsdistrikt

Byremo politistasjon

Farsund og Lyngdal politistasjonsdistrikt

Farsund og Lyngdal politistasjon 

Farsund og Lyngdal politistasjonsdistrikt

Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon 

Flekkefjord og Kvinesdal politistasjonsdistrikt

Lillesand og Birkenes politistasjon 

Lillesand og Birkenes politistasjonsdistrikt

Risør og Gjerstad politistasjon

Holt politistasjonsdistrikt

Søgne og Songdalen politistasjon

Kristiansand politistasjonsdistrikt

Tvedestrand og Vegårshei politistasjon

Holt politistasjonsdistrikt

Valle og Bykle politistasjon

Setesdal politistasjonsdistrikt

Vennesla og Iveland politistasjon

Vennesla og Iveland politistasjonsdistrikt

Åmli politistasjon

Holt politistasjonsdistrikt

Arendal Froland politistasjon

Arendal Froland politistasjonsdistrikt

Grimstad politistasjon 

Grimstad politistasjonsdistrikt

Kristiansand politistasjon

Kristiansand politistasjonsdistrikt

Mandal politistasjon 

Lindesnes politistasjonsdistrikt