Ein nødplakat har all informasjonen nødetatane treng for å finne fram når du treng rask hjelp. Skriv ut og heng opp til dømes på hytta!

Nødplakaten er utskrift av ein "plakat" som alle kan lage på PC-en sin. Utskrifta inneheld den nøyaktige geografiske posisjonen for den staden du vel å lage nødplakat for.

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage sin eigen nødplakat på PC-en. Sett i gang - gå til norgeskart.no og lag nødplakat.

https://kartverket.no/Kart/Nodplakat/