Plikt til opplæring, men ikkje rett til gratis opplæring.

Følgjande grupper får ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timar i norsk og samfunnskunnskap for å permanent busetnadstillatelse eller norsk statsborgarskap:

  • Arbeidsinnvandrarar utanfor EØS/EFTA - området
  • Personar som kjem til landet pga familiegjenforeining med desse

Ikkje plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling.

Studentar, au- pairer og andre med midlertidig opphald, nordiske statsborgarar og personar med opphald etter EØS/AFTA-regelverktet faller utanfor ordninga med rett og plikt til opplæring. Desse kan få tilbod om kurs i norsk mot kursavgift og gitt at det er mange nok elevar som ønskjer kurs.

Kva kostar det?