Alle personar som har vore i område med vedvarande smitte av koronavirus skal i heimekarantene. Det betyr at dei skal halde seg heime i 14 dagar etter heimkomst, uavhengig av om dei har symptom eller ikkje. Sjå oppdaterte tilrådingar her: 

 

Heimekarantene og heimeisolering i samband med covid-19

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/