Vi oppmoder publikum til å i størst mogleg grad ta kontakt med oss pr. telefon for å få hjelp og rettleiing.

  • Dei som vil treffe oss tilsette på kommunehuset må avtale tid for møte, dette gjeld også til Ordførar, Rådmann og Konsesjonskraft IKS.
  • Når du kjem til avtale skal du vente i Velkomstsenteret til du blir møtt av den du har avtale med.
  • Kjem du før tida kan du vente ved kafebordet som står i Velkomstsenteret. Sjølv om du veit kvar du skal må du vente til du blir henta.
  • Bruk ringeklokka så kan ein av oss i Velkomst melde frå til den du skal møte om at du er kome.
  • Det er også høve til å gjennomføre møte via Teams/skype.

Oversikt på telefonnummer og e-post finn du under kontakt.

Treng du hjelp til kopiering eller liknande kan du kome utan avtale.

Hugs at du må bruke håndspritdispenser når du kjem inn døra før du skriv eit loggskjema som ligg på skranka