Nye aldersgrenser på kino frå 1. juli
Den nye lova om beskyttelse av barn mot skadeleg innhald i bildeprogram, også kjend som beskyttelsesloven, trer i kraft 1. juli 2015. Det betyr nye aldersgrenser på filmar som skal visast på kino.
 
Dei nye aldersgrensene er følgjane:
A - tillete for alle
6 år – alle barn saman med vaksne
9 år – barn ned til 6 år saman med vaksne
12 år – barn ned til 9 år saman med vaksne
15 år – unge ned til 12 år saman med vaksne
18 år – absolutt aldersgrense
 
Den tidlgare 11-årsgrensa blir erstatta av henholdsvis 9- og 12-årsgrense. Barn inntil tre år yngre enn aldersgrensa kan fortsatt sjå filmen i følgje med en føresett.
Plakat om dei nye reglne vil kome på Valle kultursenter.
 
Det ligger meir informasjon her.
 
Filmmelding
Kulturdepartementet har lagt fram ei ny melding om filmpolitikken. Dersom den i løpet av hausten blir vedteke slik den føreligg no, vil det bety store endringar for Film & Kino. Dette må vi kome tilbake til når utfallet av behandlinga i Stortinget er klar. For Bygdekinoens del inneheld meldinga imidlertid ein klar uttalelse om at Bygdekinoen skal bestå. Konsekvensane av filmmeldinga kan likevel medføre endringar internt i Bygdekinoen, men det vil vi også kome tilbake til. Det viktigaste er at politikarane ser behovet for Bygdekinoen.
 
Sitat frå filmmeldinga:
"Departementet mener at Bygdekinoen er et godt filmkulturelt tiltak for å sikre publikum i hele landet muligheten til å se film på stort lerret. Bygdekinoens tilbud gir barn og unge som ikke har kino der de bor mulighet til å få gode filmopplevelser sammen med andre. På mange av de minste visningsstedene er Bygdekinoen kanskje det eneste kulturtilbudet. Departementet mener det fortsatt vil være behov for et slikt tilbud". Departementet