Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

Offentleg ettersyn "Detaljregulering for Kvævelii" ID 201602

Publisert , Oppdatert 10. mars 2017
Denne artikkelen er over 4 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
illustrasjonsbilde regplan

I medhald av PBL § 12-10 og med henvisning til § 12-11 fremmast privat forslag til «Detaljregulering for Kvævelii» leggjast forslag ut på høyring og offentlig ettersyn etter at følgjande punkt er lagt til føresegnene: §6 Rekkefølgjeføresegn og vilkår for gjennomføring (pbl. §12-7 nr. 10)  Utvidinga av Brokke-Suleskardvegne frå RV9 og opp til og med parkeringsområdet ved Jarnsverk, skal vera gjennomført i samsvar med gjeldande planar, eller sikra gjennomført på annan måte, slik kommunen og vegstyresmaktane godtar før bygging av fritidsbustader kan ta til. 

Du finn informasjon om planen i planinnsyn. Hugs å huke av for "Reguleringsplan på høyring"  sjå døme under. Plan og bestemmelser finn du her

bilete som syner avkryssing i planinnsyn

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker