Du kan sjå planinnhaldet og tilhøyrande dokument nedst på denne sida under "Vedlegg" og i planinnsyn  Huk av for "Reguleringsplan på høyring" under Velg Kart i panel på venstre side.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune, innan 13. september 2020.
Adresse: Postboks 4, 4746 Valle
E-post: postmottak@valle.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til innleidd sakshandsamar Are Kristiansen på telefon 9932 5180.