Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

Offentleg ettersyn "Detaljregulering for Løefjødd, felt 2, 4 og 5" ID 201301

Publisert , Oppdatert 10. mars 2017
Denne artikkelen er over 4 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Illustrasjon av plankart

Illustrasjon av plankart

I medhald av PBL § 12-10 og med henvisning til § 12-11 fremmast privat forslag til «Detaljregulering for Løefjødd, felt 2, 4 og 5».
Forslaget leggjast ut på høyring og offentlig ettersyn etter at følgjande tilføyingar er tatt med i føresegnene:

Punkt 8.1 a) erstattast med følgjande tekst: - Utvidinga av Brokke-Suleskardvegne frå RV9 og opp til avkøyringa til Brokkestøyl der Faråna kryssar BS-vegen, skal vera gjennomført i samsvar med gjeldande planar, eller sikra gjennomført på annan måte, slik kommunen og vegstyresmaktane godtar, før bygging av fritidsbustader kan ta til.

Punkt 8.1 b) tilførast følgjande tekst: - Før utbygginga kan ta til, skal planområdet sikrast nødvendig kapasitet i det privateigde VA-anlegget til Brokke Vatn og Avlaup AS, til å kunne dekkje ei utbygging på 83 nye fritidsbustadeiningar

Du finn informasjon om planen i planinnsyn. Hugs å huke av for "Reguleringsplan på høyring"  sjå døme under.  Les meir om planen her

bilete som syner avkryssing i planinnsyn

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker