Det er Valle kommune som driftar vegljos på kommunale vegar, fylkesvegar og Rv9, unnateke på Rv9 mellom Harstad og Kveste.

Gje oss gjerne beskjed om mørklagte vegljos og blinkande lamper.

Melding sendast til sentralbord@valle.kommune.no eller på telefon 37937500.

Merk at når det gjeld feil på vegljos, vil som regel ikkje dette bli fiksa omgåande, men i forbindelse med ordinære vedlikehaldsrunder. Vi har vedlikehaldsavtale med Otera Infra på vegljos med 4 gjennomkøyringar i året.

Gje oss også gjerne beskjed om t.d hol i asfalten/ andre skader på vegar, manglande brøyting/strøing osb. Melding sendast direkte til fagansvarleg VVA Geir Helge Solheim på mob 41600312 eller Teknisk vakt på mobil 97003800, utanom ordinær arbeidstid.

NB! Teknisk vakt kan ikkje motta tekstmelding berre anrop.