Setesdal brannvesen IKS har open dag på nokre av brannstasjonane våre laurdag 18 september frå klokken 1000 – 1400.

NB! I Bykle er det 11 september

 

Programmet kan variere litt frå stasjon til stasjon men her er litt av det du kan oppleve denne dagen:

  • Rebusløp
  • Spyling med brannslange
  • Sjå på /sitte i / køyre brannbliar
  • Demonstrasjon / ustilling av diverse utstyr

 

Det vil bli enkel servering på enkelte stasjonar.

 

Koronapantemien

Med atterhald om endringar av programmet dersom den lokale smittesituasjonen endrar seg. 

Vi følgjer lokale og nasjonale retningsliner som gjeld.

  • Hald avstand
  • Hald hendene reine
  • Hald deg heime om du er sjuk

 

Setesdal brannvesen ynskjer hjartleg velkomne til våre stasjonar!

 

Desse brannstasjonane er ope:

 

Iveland brannstasjon på Birketveit

Evje brannstasjon

Bygland brannstasjon

Rysstad brannstasjon

Bykle brannsatsjon. NB! Bykle brannstasjon er åpen under Bykledagene Lørdag 11. September fra klokken 12.00 - 16.00