St. Hans feiring og bål

Dagens værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder. Det gis ikke en generell åpning for brenning av St. Hans bål da den enkelte må vurdere sikkerheten rundt dette selv, og ta det ansvaret dette innebærer. Det betyr at det må være en/flere ansvarlige for bålbrenningen, dette gjelder fra opptenning til bålet er forsvarlig slukket.
 
Vi vet at noen i lengre tid har samlet materialer for å brenne et St. Hans bål 23.juni. Her minner vi om at det kun er rent tremateriale som er lov å brenne.
 
For mer informasjon om bål og brenning: https://www.arendal.kommune.no/oabv/balbrenning/