Vinteren i år er særleg krevjande for villreinen. Regn med påfølgjande frost har ført til at store beitområde i høgheia har isa ned.

Villreinen trekk då gjerne ut mot lågareliggjande område for å finne beite. Vi oppmodar om å syne særleg varsemd om du ferdast i heia anten på ski eller med snøscooter.

Ser du villrein på turen så gå eller køyr i ein stor bue utanom slik at dei ikkje vert var av deg.