Oppstart av anleggsarbeid med ny gang- og sykkelsti

Publisert
Denne artikkelen er over 6 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Bilete av gang og sykkelsti i Valle juni 2016

Bilete av gang og sykkelsti i Valle juni 2016

No har bygginga av gang- og sykkelveg mellom Valle sentrum og Valle skule starta. Planen er at den skal vere ferdig og asfaltert til hausten.
I samband med bygginga vert det  lastebiltrafiikk inn og ut av området. For å unngå ulykker, lyt alle trafikantar ta hensyn til anleggsmaskinar/ lastebilar og vere forsiktige når dei passerer anleggsområdet."