Søknad om plass i barnehage 2020/2021

Søknadsskjema finn du på kommunen si heimeside eller ved å følgje lenka:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4593&externalId=4221

Søknadsfrist 15.mars

Det er berre dei som søker om ny plass, ønskjer å endre plass eller er busett utanfor Valle kommune som treng å søkje.

Nye vedtekter for barnehagane

Skulestart hausten 2020

Alle barn som skal starte i første klasse hausten 2020 meldast inn i skolen.

Frist for innmelding er 15.mars 2020.Skjema finn du på kommunen si heimeside eller ved å følgje lenka:  

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1998&externalId=4221

 

Søknad om plass i skulefritidsordninga (SFO) 2020/2021

Alle som ønskjer plass ved skulefritidsordninga frå skulestart i august 2020, må søkje om plass.

Søknadsfrist er 15.mars 2020.

Skjema finn du kommunen si heimeside eller ved å følgje lenka:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=719&externalId=4221&languageCode=nn

Nye vedtekter for SFO


Meir info: http://www.valleskule.no/

Marit J. Brokke, rektor Valle skule, tlf. 991 69 862