• Alle ungdom frå fylte 6 år til og med 15 år betalar kun ein eigenandel på 500kr.
  • Ungdom mellom 16 og 18 får 50% rabatt på sesongkort.
  • Alle som gjeng på skule i kommunen (uansett alder), anten det er på Setesdal Folkehøgskule eller Vidaregåande avdeling Valle får også 50% rabatt på sesongkort!

 

Dei som gjeng på skule (Setesdal folkehøskule og Setesdal vgs, avd Valle) lyt vise skulebevis.

Ordninga gjeld kun sesongkort.