Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

Ordninga med utvalde kulturlandskap i jordbruket kan bli vidareført

Publisert , Oppdatert 12. mars 2014
Denne artikkelen er over 7 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
SLF utvalde kulturlandskap_880x351

Henta frå heimesida til SLF.dep.no:

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble etablert i 2009 og omfatter i dag 22 områder i hele landet. Alle fylker har minst ett utvalgt område. I disse områdene finnes det svært store biologiske og kulturhistoriske verdier – fra lyngheier og andre beitemarker til steingjerder og bygninger - som er avhengig av fortsatt drift og skjøtsel for å opprettholdes. Arbeidet er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et samarbeid mellom miljø- og landbruksmyndighetene, og ledes av Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

Ivaretar fellesverdier på en god måte
Østlandsforsknings evaluering av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser at både grunneiere, næringsorganisasjoner og forvaltning er godt tilfredse med satsingen. De frivillige avtalene og dagens organisering får positiv tilbakemelding. Satsingen anses som godt egnet til å ivareta jordbrukets kulturlandskap.

Østlandsforskning framhever at Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er frivillig, helhetlig, fleksibel og langsiktig. Organiseringen og gjennomføringen bidrar til å styrke forvaltningens arbeid ved at kompetanse innen biologisk mangfold, kulturminner og landbruk bringes sammen. Rapporten konkluderer med at satsingen bør videreføres.

Ønsker flere utvalgte kulturlandskap
De tre etatenes oppsummering av evalueringen og anbefalinger for videre arbeid er nå overlevert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
Evalueringen viser at Utvalgte kulturlandskap i jordbruket fungerer så godt, at Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Miljødirektoratet anbefaler utvidelse til flere områder slik at vi får en bedre representativitet av verdifulle kulturlandskap i Norge.

Fakta om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Satsingen er tverrfaglig og er organisert som et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Den er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Sekretariatet består av Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Tilsvarende myndigheter samarbeider på fylkesnivå, med fylkesmannens landbruksavdeling som koordinator. Skjøtsel og forvaltning av områdene er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

For mer informasjon, kontakt;
Kari Stuberg, rådgiver Statens Landbruksforvaltning. Telefon: 24131078
Lise Hatten, seniorrådgiver Miljødirektoratet. Telefon: 41611689
Ragnhild Hoel, seniorrådgiver Riksantikvaren. Telefon: 98202763

Kart, rapport og oppsummeringsdokument finn du til høgre på sida her.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker