Her er oversikta på dei som har dette løyvet:

Løype 1 (4 løyver)

Oveinang Aust – Bjørnevatn

Telefonnr.

 

Hallvard Rygnestad

41426984

Torleiv K. Løyland

97708524

Hege Rygnestad

97134958

Jon Homme Paulsen

41005081

Løype 2 (2 løyver)

Homme

 

 

Hugo Homme

95406088

Løype 3 (2 løyver)

Tveitebø

 

 

Hugo Homme

95406088

  Ledig 1 løyve  

Løype 4 (5 løyver)

Sandnes – Kvestad – Harstad – Tveiten – Nordibø

 

  Ole Søren Sverdrup Lund 97126763

 

Ledig 4 løyver

 

Løype 5 (2 løyver)

Hovet – Haugen

 

 

Hallvard Nomeland

90180653

Ledig 1 løyve

 

Løype 6 (2 løyver)

Bjørgum

 

 

Torstein Bjørgum

99579141

Mona Bjørgum

90136118

Løype 7 (2 løyver)

Straume

 

 

Tor Straume

90772969

Stein Føreland Straume

93281351

Løype 8 (2 løyver)

Dale – Løyland – Røysland

 

 

Jon Homme Paulsen

41005081

Ledig 1 løyve

 

Løype 9 (3 løyver)

Åmli – Bø – Berg - Nomeland

 

 

Olav Jan Nomeland

91598244

Torjus B. Berg

37937326

Olav B. Berg

97134987

Løype 10 (2 løyver)

Uppstad

 

 

Anders Helge Bratteland

91736339

Ledig 1 løyve

 

Løype 11 og 12 (10 løyver)

Berg – Brokke – Nomeland - Rysstad

 

 

Olav K. Nomeland

90139402

Richard T. Nomeland

97785163

Torleiv Brokke

91180951

Jan Asbjørn Uppstad

95983326

Olav Inge Brokke

91378805

Einar Brokke

97134990

Knut S. Nomeland

91148355

Roar Tveit

90175186

Olav Berg

90934252

Reidar Tveit

90984836

Løype 12 (2 løyver)

Helle - besteland

 

 

Egil Åmlid

98861798

Arne Holskog

91895901