Kva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er eit gratis kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller en nær ven som har hukommelsesproblem/ eller ein kjent demenssjukdom.

 

Kva inneheld kurset?

  • De ulike demenssykdommene v/ lege Hallvard Mosdøl
  • Tap, sorg og sorgreaksjoner hos personer med demens og dere pårørende v/ lege Anette Skarshaug Skeie
  • Praktiske utfordringer i hverdagen -Tekniske hjelpemidler v/ergoterapeut Linda Beathe Dalane
  • Helse- og omsorgstjenester. Hva finnes og hvordan søke om hjelp?
  • Bruk av musikkbasert miljøbehandling v/Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg
  • Kommunikasjon og samhandling til personer med demens

v/psykiatrisk sykepleier Hanne Wold og ergoterapeut Ingunn Norschaug

  • Vergeordning. Legalfullmakt. Fremtidsfullmakt (Informasjonsfilm)

 

 

Praktiske opplysningar


4 digitale kurskveldar frå kl.18.00 til ca. 19.30
18.10., 19.10., 20.10. og 21.10.  Siste dagen blir det dobbelttime med innlagt digital pause.

Siste påmeldingsfrist: 17.10.21

 

Påmelding:

Skann QR-koden og du kjem til eit påmeldingsskjema,

ringe, eller sende e-post til koordinator.L 2UFBasXO 2O 2AAAAAElFTkSuQmCC

 

Navn:             Signe Telhaug – Koordinator i Hukommelsesteamet

Telefon:         945 20 970

E-post:           signe.telhaug@e-h.kommune.no