Kven kan søkje?

Oppmålingstenesten/påvising av grensa kan rekvireres av:

  • Grunneigar/heimelshavar
  • Festar
  • Rettshavar

Kva går grensepåvising ut på?

Du får satt ned grensemerker på eigedomen din. Dersom eigedomen ikkje har koordinatbestemte grensepunkt må du søkje om oppmåling av eigedomen.

Slik søkjer du

Send inn søknad om grensepåvising slik målebrev (matrikkelbrev) viser.
Legg ved situasjonskart eller målebrev som viser kva for grensepunkt du vil ha merka.

  • Kart som syner kva for grenser du ynskjer klarlagt, kan du skrive ut her:
    Utskrift av kart 

Søknadsskjema

Fyll ut skjema under:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkellova 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning sendes til Valle kommune:
post@valle.kommune.no

 

Øvrig informasjon

Grensene som skal påvisas må tidlegare vere målt inn/koordinatorbestemt med tilfredsstillande nøyaktighet. Dette står i målebrev, matrikkelbrev eller liknande.
Grensene vert merkt i terrenget med offentleg godkjent grensemerke