Norsk brannvernforeining viser til enkle grep som kan hindre brann på hytta.