Følgjande må kontrollerast ved ankomst til hytta:

•             Bereevne, evt. fjerne snø frå tak.

•             Minst to snøfrie rømningsvegar ut.

•             Fyringsanlegg/skorstein fri for snø, og verkar som forutsett.

•             Manuelt sløkjeutstyr er på plass og i orden.

•             Røykvarslarar funksjonstestast.

Setesdal Brannvesen IKS, vil med dette ynskje alle velkomne til Setesdal, for ein trygg og triveleg vinterferie.

Med helsing

Olav Nese

Branninspektør