2015 pris, full plass

1          Sirdal               1200

2          Bykle               1320

3          Åseral              1749

4          Valle                1751

30        Vennesla          2932

Valle kommune har det nest beste pristilbodet til søsken i Agder. Sidan 2012 har Valle forbetra plasseringa med ein plass, frå tredjeplass til andreplass

2015 pris, full plass søsken

1          Bykle               660

2          Valle                1050

30        Kvinesdal         2810

 

I 2012 hadde Valle kommune det tredje beste pristilbodet i Agder.

2012 pris, full plass

1          Sirdal               800

1          Bykle               1100

3          Valle                1537

30        Songdalen        2599

Rangeringa for søsken var likeins

2012 pris, full plass søsken

1          Bykle               550

2          Sirdal               800

3          Valle                992

30        Grimstad          2284

 

 

Tala over er henta frå statistikk for våren 2015. Frå hausten 2015 har det vore 3 %  auke i pris på SFO i Valle kommune, og den opplysninga kjem ikkje fram i tala over. Likeins kjem det heller ikkje fram at  matpengar er inkludert i Bykle kommune sin månadspris, medan det tilkjem kr. 14 pr. dag pr. barn for matpengar i Valle kommune. Det kjem heller ikkje fram i talmaterialet over kor mange/kva for nokre av kommunane som har hatt ein prisauke frå hausten 2015. 

Heile artikkelen kan du lese her

 

Valle kommune

Skulefagleg ansvarleg

Henri T. Viki