www.valle.kommune.no

Prisar - Pleie og omsorg

Oversyn over gebyr i Valle kommune finn du i gebyrregulativet under.

Meir informasjon

application/pdfGebyrregulativ 2020.pdf 1.6 MB
Publisert | Oppdatert 03. desember 2019