I tillegg til prosjektleiar (Merete Almås) og prosjektmedarbeidar (Johanne Warburg Lavold) er det oppretta ei prosjektgruppe med følgjande personar

 

Anne Britt Dræge

Anne Kjæreng

SSHF

Setpro AS

Anne Tordis Skjeggedal

Jorunn Marie Butveit

NAV

NAV

Ellen Benum

Leiar LMT Setesdal

Frode Verpe

Tenesteleiar Helse, Bykle og Valle

Jan Arvid Robstad

Einingsleiar ARA Byglandsfjord/SSHF

Johanne Warberg Lavold

Prosjektmedarbeidar «Modellutvikling psykisk helse og rus i Setesdal», LMT Setesdal

Kjersti Plathe

Tenesteleiar Helse, Bygland

Lene Berglund Venheim

Evjeklinikken AS

Marion Uleberg

Sjukepleiar Evje fengsel/Tillitsvalgt

Merete Almås

Prosjektleder «Modellutvikling psykisk helse og rus i Setesdal», LMT Setesdal

Sigmund Olav Syrtveit

Enhetsleder Helse, Evje og Hornnes

Sigrunn Horrisland

Mental Helse, Brukarrepresentant

Silje Rygnestad Nesvaag

Psykolog Valle/Bykle kommunar

 

Ruskonsulent LMT Setesdal

 

 

 

 

   

Kontaktinformasjon

Kontortid:                           Måndag til fredag

Tlf:                                         957 95 194/916 98 901

Epost/lync:                        merete.almas@e-h.kommune.no

                                        Johanne.warberg.lavold@e-h.kommune.no  

Besøksadresse:               LMT i 2. høgda i Sentrumsbygget på Evje, inngang mellom Libris og Alle Tiders

Postadresse:                     LMT Setesdal – Evje og Hornnes kommune Kasernevegen 19, 4735 Evje