Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. juli:

Auka tilgang på koronavaksiner i veke 30 og 31.

Psykososialt kriseteam

Psykososialt Kriseteam i Valle kommune.

 

Kriseteamet er ein del av kommunen sin beredskap. Alle som bur eller oppheld seg mellombels i Valle kommune og som av ulike årsaker kjem i alvorlege livskriser kan få hjelp av kriseteamet.  Det kan vere alvorlege situasjonar som for eksempel dødsulykker, sjølvmord, drap, alvorlege trugslar eller andre katastrofar som går på menneskelege forhold.

 

Kontakt: Teamet vert kontakta via Valle bygdeheim, tlf: 94 50 44 40.